Over O.V.V.

HOE KAN IK LID WORDEN VAN DE O.V.V. ?

Je bent reeds de fiere bezitter van enkele orchideeënplanten, je bent erdoor gefascineerd geraakt, je wil over deze planten meer te weten komen en je wil er misschien je hobby van maken, je wil er eens met andere liefhebbers over praten… bijgevolg ben je aangewezen op het lid zijn van de O.V.V. vzw. Je ontvangt elk trimester het degelijk verzorgd en informerend ledentijdschrift, 28 pagina’s volledig in kleur inclusief de cover, “het Venusschoentje”. Je kan je, naar keuze, aansluiten bij een van onze zes regio’s. 

In elke regio worden maandelijks vergaderingen belegd, waarop planten besproken worden, waarop lezingen met diavoorstellingen gegeven worden, enz. Je mag in jouw regio maar ook steeds in de andere regio’s deze vergaderingen bijwonen. Het is hier dat je de nodige “sociale” en “professionele” contacten kan leggen. In sommige kringen worden gezamelijke aankopen van planten en materialen gepland, waardoor je soms mooie prijskortingen bekomt. Je kan jaarlijks de nationale orchideeëndag in Gent of de nationale plantenruildag in Dilbeek bijwonen. Je kan gratis gebruik maken van ons forum.

WAT KOST HET ?

Het jaarlijks lidgeld bedraagt eur 30.00, voor bijkomende gezinsleden : eur 5.00 (= volwaardig lid zonder ontvangst van het tijdsschrift). Betaling dient te geschieden op de KBC bankrekening nummer 738-1120199-65 tnv O.V.V. vzw, K.L. Ledeganckstraat 35, 9000 GENT. Om te betalen vanuit het buitenland dien je gebruik te maken van : IBAN NUMMER : BE 18 7381 1201 9965 & BIC : KREDBEBB.

 

WAAR WORDEN DE VERGADERINGEN GEHOUDEN ?

Er worden maandelijks vergaderingen gehouden in 5 regio’s : Antwerpen, Leuven, Limburg, Oost- en West – Vlaanderen.
Antwerpen : Ontmoetingscentrum Pronkenborg, Pronkenborgstraat 1 te Kontich
Zaal Lutgardis : 1e verdiep
Leuven : Sporthal Ymeria, Pastoor Bellonstraat 29 te 3018 Wijgmaal.
Limburg : Buurthuis De Kei, Keistraat 26, 3590 Diepenbeek
West-Vlaanderen : in zaal  Centrum, Kerkstraat 17 te 8830 Hooglede
Oost-Vlaanderen : nog geen locatie bepaald.
De juiste data en de onderwerpen kan U terugvinden in de menuoptie “Agenda”.

IK WIL LID WORDEN :

Stuur een mail naar lidworden@orchidee-vlaanderen.be.

Vergeet niet om uw regio te vermelden :

Antwerpen

Limburg

Leuven

Oost-Vlaanderen

West-Vlaanderen

BESTUUR :

Voorzitter : Paul Noben, Kempenstraat 172, 3590 Diepenbeek, tel.: 011/32.38.00, email : paul.noben@telenet.be
Secretaris : Stefan Declercq, Brusselsesteenweg 252, 3020 Veltem-Beisem (Herent). Tel: 0473.937.837. Email : stefan@declercq.as
Penningmeester : Geert Claeys, Spechtenpark 11, 9840 De Pinte. Email : geert.claeys@ugent.be
Ledenadministratie : Chris Teunis, Irissenstraat 27, 3583 Paal. Email : christeunis@telenet.be
Redaktie & bibliotheek : Rik Neirynck, K. Astridlaan 159, 9820 Bottelare. Tel.: 09/362.76.62. Email : rik.neirynck@scarlet.be

Regio Bestuurders :

ANT : Maurice Casteleyn, Fabienne Joosen, Jozef De Wit
LEU : Theo Vreugde, Stefan Declerq, Alen Pros
LIM :  Paul Noben, Guido Gielis, Nic Vangelooven
OVL : Philip Camerlinck,
WVL : Eric Terry, Joris Van der Plaetse , Geert Claeys,

REGIO'S :

Antwerpen : verantwoordelijke : Maurice Casteleyn, Ossenstraat 70, 9000 Gent, tel : 09/223.27.84. Bijeenkomsten : elke 2de vrijdag van de maand bij Ontmoetingscentrum Pronkenborg, Pronkenborgstraat 1 te Kontich
Zaal Lutgardis : 1e verdiep. Iedereen is welkom vanaf 20u00.
Leuven : verantwoordelijke : Theo Vreugde, Wijveld 28, 3010 Wijgmaal, tel : 016/44.49.80. Bijeenkomsten in Sporthal Ymeria, Pastoor Bellonstraat 29 te Wijgmaal. Door omstandigheden kan er steeds een verandering in deze data gebeuren. Iedereen is welkom vanaf 20u00.
Limburg : verantwoordelijke : Paul Noben, Kempenstraat 172, 3590 Diepenbeek, tel : 011/32.38.00. Bijeenkomsten : vanaf januari 2021 gaan de bijeenkomsten door elke 3de vrijdag om 19.30 u in Buurthuis De Kei, Keistraat 26 te 3590 Diepenbeek.
West-Vlaanderen : verantwoordelijke : Eric Terry, Schaagstraat 21, 8570 Anzegem, email : eric.terry@skynet.be, Bijeenkomsten : in zaal  Centrum  Kerkstraat 17 te 8830 Hooglede
Oost-Vlaanderen: verantwoordelijke : Philip Caemerlinck, email : philip.camerlinck@gmail.com.   Voorlopig geen bijeenkomsten.

De O.V.V. Bibliotheek :
 
Omdat de O.V.V. bibliotheek steeds minder ter plaatse (in de UGent Plantentuin dus) geraadpleegd wordt, heeft het bestuur beslist om ze op een andere manier toegankelijk te maken. Er worden geen boeken meer uitgeleend, noch regionaal, noch uit de centrale bibliotheek. Vanaf nu zullen we dus als volgt tewerk gaan : U zoekt of hebt informatie nodig over een bepaalde orchidee of orchideeën : zend je specifieke vraag om informatie naar Rick Neirynck, hetzij per email hetzij per gewone brief (rik.neirynck@scarlet.be, postadres : zie "over ons - redaktie). Wie de info per post wil ontvangen moet per aanvraag voldoende postzegels insluiten. De informatie wordt dan opgezocht, gekopieerd en naar de aanvrager per email verstuurd. Er worden in geen enkel geval volledige boeken gekopieerd, noch een grote opeenvolging van teksten of foto's uit een publicatie. Bezoek in de bibliotheek na afspraak met onze bibliothecaris Karel Otten op tel. 09/330.06.98 of karel.otten@telenet.be." Volledige boekenlijst : klik hier..